Izvēlies savu valstiIzvēlies savu valsti
Latvija - Mājai

Ilgtspējīga attīstība

Tarkett ir videi nekaitīgas ražošanas līderis un jau desmitiem gadu īsteno ilgtspējīgu izstrādājumu ražošanas attīstību.
Mūsu plašais grīdas segumu klāsts ļauj mums piedāvāt klienta vajadzībām pielāgotus risinājumus budžeta, izstrādājumu veiktspējas un ilgtspējības aspektā. Šīs pieejas nosaukums ir „Izsvērta izvēle”.

Mēs īstenojam ilgtspējības principu izstrādājumu projektēšanas un ražošanas ikdienas praksē. Mēs pievēršam galveno uzmanību četrām galvenajām jomām, kur klienti var veikt izsvērtu izvēli:

pc_better_materials.jpg

Labāki materiāli
Visos iespējamos gadījumos mēs izmantojam atjaunojamos un dabiskos materiālus, un šo materiālu procentuālais saturs mūsu izstrādājumos turpina pieaugt.
 

pc_resource_stewardship.jpg

Resursu pārvaldība
Tarkett ik ceturksni pārbauda piecus galvenos savas darbības rādītājus: ūdens un energoresursu patēriņš, atkritumu apsaimniekošana, otrreizējā pārstrāde un emisiju kontrole. Rezultāti tiek izziņoti publiski un apstiprina mūsu progresu resursu patēriņa samazināšanas jomā.

pc_people_friendly_space.jpg

Cilvēkiem draudzīgas telpas un vietas
Mūsu grīdas segumi nodrošina drošu un veselīgu vidi, kur cilvēki var strādāt, mācīties, iesaistīties dažādās spēlēs, ārstēties un baudīt atpūtu. Mēs sistemātiski novērtējam savu grīdas segumu ieguldījumu iekštelpu gaisa kvalitātes nodrošināšanā. Mūsu izstrādājumu virsmas apstrādes metodes palīdz taupīt resursus, samazinot vajadzību pēc ūdens, mazgāšanas līdzekļiem un energoresursiem.

pc_reuse_recycle.jpg

Atkārtota izmantošana un otrreizējā pārstrāde
Mēs izmantojam vairāk otrreiz pārstrādāto materiālu izstrādājuma aprites sākumā un nododam otrreizējai pārstrādei pēc iespējas vairāk izstrādājumu to aprites beigās. Mēs esam savu izstrādājumu otrreizējās pārstrādes līderis savā nozarē, un 2008. gadā mēs nosūtījām vairāk nekā 68 000 tonnu grīdas segumu nevis uz izgāztuvēm, bet gan uz otrreizējo pārstrādi.

Izsvērta izvēle
Tarkett „izsvērtās izvēles” pieeja ļauj līdzsvarot atsevišķu klientu un projektu prasības ar ražot ilgtspējīgākus risinājumus.
Mēs arī uzskatām, ka cilvēkiem un uzņēmumiem ilgtspējības princips jāīsteno ikdienas praksē, nevis jāuztver tikai kā ideja.

Mūsu ikdienas prakses uzmanības centrā ir efektīva un videi draudzīga darbība, samazinot resursu patēriņu un emisijas, pārstrādājot un atkārtoti izmantojot materiālus un radot cilvēkiem draudzīgas telpas un vietas. Mēs novērtējam savu veikumu vides jomā, lai turpinātu uzlabot savu darbību un dalītos sasniegumos ar saviem klientiem, darbiniekiem un vietējo sabiedrību.

> Sīkāka informācija par Tarkett grupas ilgtspējīgas attīstības politiku.